Gastblog: Yvet Beckers van TeamTrots in co-productie met 5xWaarom Yvet Beckers en ik delen ons enthousiasme en nieuwsgierigheid over het duurzaam ontwikkelen van teams en organisaties. Onlangs werden we ‘geraakt’ door het gedachtegoed van Frederic Laloux, in zijn boek Reinventing Organizations. Onderstaand deelt Yvet namens ons de basis van dit gedachtegoed.         […]

Eerder schreef ik al dat investeren in de ‘zachte kant’ zoals in zingeving, teamontwikkeling en samenwerking door groeiende bewijslast niet langer terzijde kan worden geschoven als een luxe-artikel. Dit geldt in toenemende mate, en gaat op voor zowel ondernemers als corporates. Toch blijft de vraag: ‘wat levert een dergelijke investering mij dan straks concreet op’  soms […]

Met de groei van omzet en personeel neemt de complexiteit in je bedrijf snel toe. Een bedrijf heeft enerzijds behoeftes die naar ‘buiten’ zijn gericht, zoals marketing, productontwikkeling, pricing. Anderzijds zie ik behoeftes die naar ‘binnen’ zijn gericht, zoals zingeving, samenwerking, teamontwikkeling, leiderschap, professionalisering. Waar bij de start de blik vaak vooral op buiten is […]

De waan van de dag als guiding principle… of? Eerst ‘doen’, want ‘denken’ doen we later… misschien. Een korte zelftest voor je team.   De verzuchting Vermoeid en gefrustreerd ging de leider zitten. De zoveelste vergadering die uit de tijd liep met onbevredigende afloop. De belangrijkste besluiten waren wéér niet eenduidig genomen. Resultaten bleven achter, […]