Met de groei van omzet en personeel neemt de complexiteit in je bedrijf snel toe. Een bedrijf heeft enerzijds behoeftes die naar ‘buiten’ zijn gericht, zoals marketing, productontwikkeling, pricing. Anderzijds zie ik behoeftes die naar ‘binnen’ zijn gericht, zoals zingeving, samenwerking, teamontwikkeling, leiderschap, professionalisering. Waar bij de start de blik vaak vooral op buiten is […]