Eerder schreef ik al dat investeren in de ‘zachte kant’ zoals in zingeving, teamontwikkeling en samenwerking door groeiende bewijslast niet langer terzijde kan worden geschoven als een luxe-artikel. Dit geldt in toenemende mate, en gaat op voor zowel ondernemers als corporates. Toch blijft de vraag: ‘wat levert een dergelijke investering mij dan straks concreet op’  soms […]