hard zachter stilte

 

 

 

 

De behoefte om stiltes in een gesprek op te vullen met spraak is gemeengoed.

Zeker als de stilte zich voordoet in een belangrijk netwerkgesprek, tijdens onderhandelingen of in een groepssessie waar je trainer of leider bent, kan deze soms bijna ‘tastbaar’ zijn.

In de literatuur staat men vaak stil bij twee uitersten van communicatie:

 • Assertief zenden
  Hierbij maak je het eigen perspectief duidelijk aan een ander, waarbij je het initiatief neemt, direct, duidelijk en beknopt spreekt. Je ondersteunt je woorden met een actieve en energieke houding en oogcontact
 •  Actief luisteren
  Hierbij laat je de eigen agenda los en focus je actief op het perspectief van de ander. Technieken die je gebruikt zijn samenvatten, parafraseren en contact houden door non-verbale communicatie.

Volgens mij zien we bij deze uitersten een interessante communicatievorm over het hoofd,  die ik ‘functionele stilte’ noem.

Vanuit mijn ervaring als manager, trainer en teamcoach heb ik gemerkt dat ‘stilte’ niet iets hoeft te zijn dat je overkómt, maar juist een krachtig instrument is om te gebruiken, in dialoog en groepswerk. Al voelt het gebruik ervan soms wat oncomfortabel.

5 voordelen van het functioneel gebruik van stiltes:

 1. Geeft de ander(en) tijd om het ‘laatst gesprokene’ te verwerken: verhoogt drastisch de impact hiervan
 2. Geeft jezelf tijd om te overdenken wat de impact is van wat de ander zegt
 3. Geeft tijd om te overwegen wat je zelf als volgende wil zeggen
 4. Geeft tijd om het emotionele veld en de lichaamstaal van de ander te observeren en eventueel later te benoemen
 5. Is een uitnodiging voor de ander OM WEL te spreken: maakt dat de ander geneigd zal zijn diens reactie of laatste argument (verder) toe te lichten

Tips tijdens het gebruik van functionele stilte:

 • Ontspan, oog zelfverzekerd en wees nieuwsgierig tijdens de stilte, je HOEFT immers niets te doen of te zeggen
 • Wees bereid te wachten, ja nog even, ja, echt nog even. Tijdsperceptie is beduidend langer tijdens eens spannende stilte
 • Bereid een vervolg voor, indien de stilte de tijdspanne van functionaliteit overstijgt (zelden)

Toen ik het instrument ‘stilte’ onlangs als klant toepaste bij een onderhandeling, viel me op dat de betreffende verkoper zich allereerst liet verleiden de stilte op te vullen met extra informatie en daarna zelfs ongevraagd de prijs al liet zakken. Zonder ook maar één uitgesproken argument van mijn kant.
Als ik ‘stilte’ toepas als trainer van groepen, merk ik dat deelnemers meer verdiepende vragen stellen en zich kwetsbaarder opstellen.

Kortom, ‘stilte’ is voor mij een betrouwbaar instrument in communicatie met anderen.
Probeer ‘stilte’ vandaag eens in enkele gesprekken, bijeenkomsten, onderhandelingen uit, het werkt gegarandeerd!
Laat me weten hoe je het ervaren hebt?

Een vraag nog: wat is voor jou de beste TIMING van een functionele stilte?

Veel plezier,

Hans Maas
5xWaarom Organisatieverbetering

stilte

1 Comments

 1. Tim van Dorst schreef:

  Ik ga het vandaag proberen!
  Soms is het wel lastig om een stilte te “creëren” je gesprekspartner zal immers geneigd zijn om een stilte direct op te vullen. Ik geloof wel dat dit principe werkt.

Post a comment